Amherstin keskuskouluissa kannustetaan eri luokka-asteiden väliseen yhteistyöhön niin koulussa kuin kotona

Haaste

Amherstin keskuskouluissa haluttiin ottaa käyttöön työkaluja, joiden avulla oppilaat ja opettajat voisivat tehdä yhteistyötä ja jakaa ideoita eri luokkien välillä sekä koulussa että kotona. Kouluissa tarvittiin myös uusi sähköpostialusta oppilaita ja opettajia varten, koska vanhaa järjestelmää oli hankala käyttää.

"Oppimisen on tarkoitus tapahtua sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön kautta. Muut arvioimamme laitteet oli suunniteltu yksittäisiksi laitteiksi, eivätkä ne soveltuneet yhteistyöhön, kuten Chromebookit."

Anthony Panella, Amherstin keskuskoulut, opetussuunnitelmasta ja opetuksesta vastaava avustava koulutoimenjohtaja

Ratkaisu

Vuonna 2010 Amherstin keskuskoulujen sähköpostijärjestelmäksi valittiin Gmail, ja kaikki oppilaat ja opettajat ottivat käyttöön G Suite for Educationin. Pian tämän jälkeen aloitettiin koko koulupiirin laajuinen Chromebook-laitekokeilu. Nykyään 3.–12. luokan luokkahuoneissa on Chromebook-kärryt, joissa on yksi laite jokaista oppilasta varten. G Suite for Educationin ja Chromebookien yhdistelmä kannustaa oppilaita yhteistyöhön ja tiimityöskentelyyn ja antaa opettajille mahdollisuuden jakaa keskenään oppimateriaalia ja parhaita käytäntöjä. Tällä hetkellä noin 70 prosentilla koulupiirin kouluista on käytössä Chromebookeilla käytettävä 1:1-oppimisympäristö. Tavoitteena on, että 1:1-malli on käytössä koko koulupiirissä vuoden 2018 syksyyn mennessä.

Organisaatioprofiili

Amherstin keskuskoulut sijaitsevat Buffalon suurimmalla esikaupunkialueella New Yorkin osavaltiossa, ja ne ovat tunnettuja musiikin ja taiteen koulutusohjelmistaan. Koulupiiriin kuuluu kolme peruskoulua ja yksi toisen asteen oppilaitos, jotka ovat vastuussa yhteensä 2 900 oppilaan koulutuksesta. Keskuskoulujen tarkoituksena on antaa eri taustoista tuleville oppilaille eväät menestyä työelämässä ja osallistua täysipainoisesti yhteisön toimintaan.

Käytetyt tuotteet

Lataa

Kiitos tilauksesta!

Kerro meille enemmän kiinnostuksen kohteistasi.