Jackson Preparatory School auttaa opettajia työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa Google for Educationin avulla

Haaste

Jotta opettajien olisi helpompi sovittaa työ ja vapaa-aika yhteen, koulun hallinto alkoi hakea korvaajaa koulun aikansa eläneelle, Linux-pohjaiselle ilmaistekniikalle, jonka hallinnointi oli työlästä ja käytön opettelu hankalaa. Korvaajaksi tarvittiin edullinen pilviratkaisu, jonka käyttö olisi helppo oppia ja jonka avulla opettajat voisivat arvostella tehtäviä kotonaan kuljettamatta paperinippuja turhaan paikasta toiseen. Opettajien työn helpottamisen lisäksi hallinto toivoi, että tekniikka auttaisi oppilaita valmistautumaan korkeakouluopintoihin ja tuleviin työuriinsa.

"Olen vähentänyt huomattavasti kopiokoneen ääressä viettämääni aikaa jakamalla dokumentit, laskentataulukot ja yhteenvedot Google Classroomin kautta ja kertauskysymykset Formsin kautta."

Hunter Upchurch, Jackson Preparatory School, Espanjan opettaja

Ratkaisu

Vuonna 2011 otettiin Jackson Preparatory Schoolissa kaikkien 836 oppilaan ja 110 opettajan käyttöön G Suite for Education (entinen Google Apps for Education). Vuonna 2014 julkaistu Google Classroom oli tervetullut lisä G Suite for Educationiin. Opettajat ja muu henkilökunta perehdytettiin uusien työkalujen käyttöön järjestämällä ammatillisen kehittymisen työpaja sellaisena aamuna, jolloin opetus alkoi tavallista myöhemmin. Työpajan ansiosta opettajat oppivat käyttämään työkaluja nopeasti, eikä heidän tarvinnut jäädä töihin opetuksen jälkeen tai saapua koulutukseen viikonloppuna.

Organisaatioprofiili

Jackson Preparatory Schoolissa tekniikalla on suuri merkitys sekä opiskelijoiden valmistamisessa korkeakouluopintoihin että lahjakkaan opetushenkilökunnan työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa. Koulun 836 yläkoulu- ja lukioikäistä oppilasta ja opiskelijaa ja vaativat opetusohjelmat urheilussa ja taiteissa pitävät opettajat kiireisinä. Googlen pilviteknologia säästää opettajien aikaa ja mahdollistaa heidän aktiivisen osallistumisensa paikalliseen yhteisöön.

Käytetyt tuotteet

Lataa

Kiitos tilauksesta!

Kerro meille enemmän kiinnostuksen kohteistasi.