Koulupiirin nykyaikaistaminen Google for Educationin avulla syrjäisessä Jeff Davisin piirikunnassa

Haaste

Monien maaseutualueiden tavoin koulujen on ratkaistava, miten käyttää saatu rahoitus parhaalla mahdollisella tavalla. Piirin IT- ja hallintotiimi perehtyy asiaan huolellisesti uusiin työkaluihin investoitaessa, mutta G Suite for Educationin kohdalla iso osa selvityksistä oli jo tehty. Opettajat ja henkilökunta käyttivät jo Gmailia ja kannustivat piiriä ottamaan Googlen käyttöön yhdenmukaisesti.

"Ennen Googlea IT-palvelutiimillä kesti 21 päivää ratkaista palvelupyyntö. Nyt siihen kuluu enintään kolme tuntia, ja saapuvien pyyntöjen kokonaismäärä on pienentynyt. Tämä rohkaisee opetushenkilökuntaa käyttämään entistä enemmän tekniikkaa opetuksessa. He tietävät, että tekniikka on luotettavaa ja ongelmat voidaan ratkaista nopeasti."

Keith Osburn, Jeff Davisin piirikunnan koulut, teknologiasta ja erikoisohjelmista vastaava johtaja

Ratkaisu

Googlen ja Microsoftin tuotteiden koekäyttöjakson jälkeen IT-tiimi selvitti, kummasta järjestelmästä opettajat ja henkilökunta pitivät enemmän. Google valittiin yksimielisesti. Vuonna 2008 Jeff Davisin piirikunnan kouluissa otettiin käyttöön G Suite ja 2 200 Chromebooks. Nykyään koulupiiri pitää itseään Google-ekosysteeminä; niin henkilökunta, opettajat kuin oppilaatkin käyttävät Googlen työkaluja ja uusia työtapoja.

Organisaatioprofiili

Georgian osavaltiossa Hazlehurstissa sijaitsevan Jeff Davisin piirikunnan teknisesti edistyneissä maaseutukouluissa on 3 200 oppilasta ja 400 opettajaa ja työntekijää. Koulupiiri pyrkii valmistamaan oppilaistaan menestyviä ja tuottavia kansalaisia, jotka vaikuttavat myönteisesti yhteiskuntaan. Tämän tavoitteen johdosta IT- ja hallintohenkilökunta on viime vuosina jatkuvasti etsinyt parhaita tapoja tarjota oppilaille ja opettajille oikeat työkalut.

Käytetyt tuotteet

Lataa

Kiitos tilauksesta!

Kerro meille enemmän kiinnostuksen kohteistasi.