Ammatillinen kehittyminen tietojenkäsittelyssä luo mahdollisuuksia maaseutuyhteisöissä

Haaste

Appalakkien alueella varttuessaan Jeff Gray rakastui luonnontieteisiin. Kumpikaan hänen vanhemmistaan ei ollut käynyt collegea, ja he ymmärsivät, että olisi hyödyllistä tukea pojan kiinnostusta tieteeseen ja teknologiaan. "Kun muistelen kokemuksiani tiedemessuilla, minulle on selvää, että ne herättivät intohimoni", hän sanoo. Hän havaitsi tieteelle ja teknologialle altistumisen arvon jo nuorena.

Kun Graysta tuli University of Alabaman tietojenkäsittelytieteen lehtori, hän huomasi, että erityisesti osavaltion maaseutualueilta tulleista opiskelijoista harvat olivat saaneet tietojenkäsittelyn opetusta nuorina. Gray ymmärsi, että tietojenkäsittelykoulutuksen puutteen vuoksi opiskelijoilla ei olisi valmiuksia tarttua työmahdollisuuksiin. Alabamasta on viime vuosikymmeninä kehittynyt tietotekniikan alan töiden keskus. Tämä näkyy erityisesti Huntsvillen alueella, missä tekniset alat ovat hyötyneet NASAn vaikutuksesta.

Opiskelijoiden ja mahdollisuuksien yhteen tuomisessa oli esteitä. Alabamassa sijaitsee monia Yhdysvaltain köyhimmistä piirikunnista, ja useissa sen koulupiireissä tietotekniikan opetus on vähäistä. Vuonna 2007 osavaltion 454 lukiossa oli yhteensä vain kolme kokopäiväistä tietotekniikan opettajaa. Sinä vuonna Tietojenkäsittelytiede A ‑AP-kokeeseen osallistui 27 opiskelijaa, joista vain kolme oli naisia ja kolme afroamerikkalaisia. Osavaltion väestöstä neljäsosa on afroamerikkalaisia, joten tietojenkäsittelyn opetuksen saavutettavuudessa oli valtavia eroja.

"Kuilua haluttiin kaventaa", Gray kertoo. Hän uskoi, että opettajien ammatillinen kehitys parantaisi tietotekniikan opetusta yksittäisten koulujen tasolla. Valitettavasti 2000-luvun lopulla osavaltio rahoitti tietotekniikan opetusta hyvin vähän, opettajien tietoteknisestä ammatillisesta kehityksestä puhumattakaan. Gray yritti aluksi parantaa opiskelijoiden tietotekniikkaosaamista yliopiston kesäohjelmien avulla. "Pystyimme vaikuttamaan vain noin neljäänkymmeneen opiskelijaan kerrallaan", hän sanoo. Vaikka kesäohjelmat olivat tehokkaita, pienen mittakaavansa vuoksi ne eivät olleet käytännöllisiä hänen tavoitteidensa saavuttamisen kannalta.

Ratkaisu

Gray näki mahdollisuuden tehostaa työtään auttamalla opettajia hiomaan tietotekniikkataitojaan. "Jos voimme opettaa 30‒40:tä opettajaa kerrallaan, vaikutus oppilaisiin voi olla moninkertainen", Gray sanoo. Vuonna 2011 hän sai ensimmäisen kuudesta vuosittaisesta Google Educator PD ‑apurahastaan, joilla tuettiin ammatillista kehitystä tietojenkäsittelyn perusteissa. Hän keskittyi pedagogiaan ja lukio-opettajien aktivointistrategioihin eri puolilla osavaltiota.

Grayn mukaan rahoitus mahdollisti ohjauksen ja tuen, jota ensiaskeleitaan ottava tietojenkäsittelyn kouluttajien ryhmä kaipasi. Ryhmä oli ensisijaisessa asemassa, kun Alabamaan luotiin kestävää tietotekniikan koulutusta. "Keskityimme ensimmäisenä opettajien yhteisön kehittämiseen. Sellaiseen tarvitaan enemmän kuin pelkkä yksittäinen kurssi", hän kertoo. Gray opetti tietotekniikan perusteita koko vuoden 2013 ja koulutti ensimmäisen apurahansa saamisen jälkeen lähes 100 opettajaa.

Ammatilliselle kehitykselle oli valtavasti kysyntää. Gray tarvitsi tehokkaamman tavan kouluttaa kouluttajia, jotta opettajat voisivat palata omaan yhteisöönsä ja kouluttaa muita opettajia. Hän laajensi ammatillisen kehityksen ohjelmaansa vuonna 2014 luomalla massiivisen avoimen verkkokurssin (MOOC), joka auttoi opettajia valmistautumaan Tietotekniikan perusteet (CSP) ‑AP-kokeeseen. Kurssi koostuu 120 videosta, joissa keskitytään kokeen eri osiin, ja se suunniteltiin paitsi Alabaman, myös muiden osavaltioiden opettajien käyttöön. Se on edelleen saatavilla verkkokurssina.

"Ammatilliseen kehittymiseen sisältyy kouluttajien koulutusmalliin geometrinen kasvu, joka on ensisijaisen tärkeä niin esikoulussa kuin lukiossakin tapahtuvan tietojenkäsittelyn opetuksen tarpeiden ja kestävyyden kannalta."

Jeff Gray, University of Alabaman tekniikan laitos, Tietojenkäsittelytieteen lehtori

Edut

Paikallisen tietojenkäsittelytieteen opetuksen kehittäminen

Grayn mukaan hän on onnistunut niin esikoulun kuin lukioidenkin tietotekniikan opettajien koulutuksessa Googlen koulutusapurahan ansiosta. Ensimmäisen Google-apurahan saamisen jälkeen Gray sai National Science Foundationilta (yhteistyössä A+ College Readyn kanssa) miljoonan dollarin lisäapurahan tietojenkäsittelytieteen ammatillisten kehitysohjelmien laajentamiseksi koko Alabaman alueelle. Gray uskoo, että tietojenkäsittelytieteen koulutuksen opettaminen opettajille rohkaisee oppilaita (erityisesti aliedustettuihin vähemmistöihin kuuluvia) opiskelemaan alaa. Hän on nyt yksi Alabaman kuvernöörille vastaavan tietojenkäsittelykoulutustyöryhmän puheenjohtajista. Lisäksi hän kehittää University of Alabaman matematiikan opettajaopiskelijoille erikoistumispolkua yhdessä kasvatustieteen laitoksen kollegoidensa kanssa.

Ammatillisen kehityksen vaikutuksen vahvistaminen

Grayn antama ammatillisen kehityksen opetus luokkatilassa ja MOOC-kursseilla on kehittänyt opettajien ammattitaitoa niin Alabamassa kuin muuallakin Yhdysvalloissa. Osavaltion kokeneet tietotekniikan opettajat voivat nyt kouluttaa oman koulunsa opettajia. Nykyään osavaltiossa on 130 opettajaa, jotka ovat saaneet AP-tietojenkäsittelyohjelmien opetuskoulutuksen, kun vuonna 2007 heitä oli vain kolme. Tietojenkäsittelytieteen perusteet ‑MOOC-verkkokurssilla on koulutettu yli 2 000 opettajaa vuodesta 2014.

Tietojenkäsittelytieteen opettajien rohkaiseminen itseohjautuvuuteen

Gray ja hänen kollegansa ovat havainneet viimeisen kuuden vuoden aikana, että opettajien ammatilliseen kehitykseen panostaminen on saanut tietojenkäsittelyn opettajien yhteisön kasvamaan. "Olemme seuranneet, miten opettajamme ovat kehittyneet kansallisiksi johtajiksi", Gray sanoo. Esimerkiksi Alabaman Birminghamissa sijaitsevan School of Fine Artsin tietotekniikan opettaja Carol Yarbrough on nyt collegen hallituksen AP-tietojenkäsittelytieteen kehityskomitean jäsen.

Tietojenkäsittelytieteessä aliedustettujen opiskelijoiden tavoittaminen

"Kaikista opiskelijoista ei tarvitse tulla insinöörejä, mutta meidän mielestämme jokaisen opiskelijan on tärkeää ymmärtää esimerkiksi päivittäin lähettämiensä viestien salauksen perusteet", hän sanoo. "Opiskelijoiden on ymmärrettävä, miten tekniikka vaikuttaa moniin eri asioihin." Vuonna 2017 Alabaman lukio-opiskelijoista 1 700 osallistui tietotekniikan perusteet ‑AP-kokeeseen; vuonna 2007, ennen kuin Gray aloitti tietotekniikan opettajien koulutuksen ja MOOC-kurssinsa, heitä oli vain 27. Kokeen osallistujista vuonna 2017 yli 150 oli afroamerikkalaisia, kun kymmenen vuotta aikaisemmin heitä oli vain kolme; yli 500 naista osallistui kokeeseen vuonna 2017, kun taas vuonna 2007 heitä oli vain kolme. Grayn mukaan opiskelijat uskovat omiin edellytyksiinsä menestyä alalla, kun he näkevät omaan väestöryhmäänsä kuuluvia tietojenkäsittelyn opettajia ja ammattilaisia.

Organisaatioprofiili

Tietoa Jeff Graysta: Tohtori Jeff Gray oli perheensä ensimmäinen college-tutkinnon suorittaja, ja nyt hän on University of Alabaman tekniikan laitoksen työntekijä ja tietojenkäsittelytieteen opetuksen edelläkävijä Yhdysvalloissa. Hän on opettanut korkeakoulujen opettajille tietojenkäsittelytieteen integrointia tekniikan kursseihin vuodesta 2003 lähtien. Hän on myös mukana laitoksen hallituksessa kehittämässä kokeiluhankkeita ja luomassa resursseja uuteen tietojenkäsittelytieteen Advanced Placement ‑kurssiin, jolla herätetään kiinnostusta tietojenkäsittelytieteeseen ja STEM-aloihin toisen asteen opiskelijoiden ja heitä vanhempien keskuudessa. Gray on saanut useita National Science Foundation ‑apurahoja, ja vuosina 2014‒2017 hän oli Code.orgin Education Advisory Council ‑valtuuston jäsen. Hän järjestää joka vuosi Alabama Robotics Competition ‑kilpailun kaikenikäisille oppilaille esikoulusta lukioon sekä kesäleirin, johon osallistuu vuosittain oppilaita yli 15 osavaltiosta.

Käytetyt tuotteet

Lataa

Kiitos tilauksesta!

Kerro meille enemmän kiinnostuksen kohteistasi.