Dynaaminen oppimisprojekti

Dynaamisen oppimisprojektin räätälöity teknologiavalmennus tarjoaa opettajille koulutusta ja käytännön tukea, jota he tarvitsevat integroidakseen teknologian osaksi opetusta.

Opettaja ja oppilas ovat Chromebookin ääressä.

Opettajien tukeminen

Teknologia voi olla tehokas työkalu osaavien opettajien käsissä. Tänä päivänä etenkään pienituloisten oppilaiden kouluissa opettavilla opettajilla ei kuitenkaan aina ole mahdollisuutta koulutukseen, jota he tarvitsisivat oppiakseen käyttämään teknologiaa tehokkailla ja mielekkäillä tavoilla.¹

Digital Promise on luonut Googlen tukemana dynaamisen oppimisprojektin, jonka tavoitteena on kehittää opetusteknologian valmennusohjelmia resurssipulasta kärsivien oppilaitosten tarpeisiin. Ohjelmassa työskentelevät valmentajat kannustavat opettajia hyödyntämään teknologiaa käänteentekevillä tavoilla koulutyöskentelyssä ja muutenkin.

Kaksi opettajaa keskustelee keskenään, ja toinen heistä osoittaa liitutaululle.

Räätälöidyt resurssit

Dynaaminen oppimisprojekti tarjoaa valmentajien ja rehtorien käyttöön räätälöityjä koulutuksia, työkaluja ja resursseja.

Kuva koulun aidasta ja bannerista, jossa lukee

Koko oppilaitoksen kattava muutos

Valmentajien tarjoama johdonmukainen ja henkilökohtainen tuki ja kumppanuus kannustavat oppilaitosta innovaatioihin.

Kaksi naista istuu ja keskustelee Chromebookin äärellä luokkahuoneessa.

Yhteiset tavoitteet

Oppilaitoksen johdon kanssa tehtävä yhteistyö on tiivis osa dynaamista oppimisprojektia. Näin pyritään varmistamaan, että valmennus tukee ja edistää oppilaiden oppimistavoitteita.

Pilottiohjelmassa mukana 100 oppilaitosta eri puolilta Yhdysvaltoja vuosina 2018–2019

Yhdysvaltojen kartta, johon on merkitty joidenkin dynaamiseen oppimisprojektiin osallistuvien oppilaitosten sijainnit.

Dynaamiseen oppimisprojektiin osallistuvien oppilaitosten määrä kussakin osavaltiossa

Ohjelman tukijat

Digital Promise ‑logo

EdTechTeam‑logo

Google for Education ‑logo

Aloita

Tuo dynaaminen oppimisprojekti oppilaitokseesi

Vain Digital Promise näkee tämän lomakkeen kautta lähetetyt tiedot.


Kiitos tilauksesta!

Kerro meille enemmän kiinnostuksen kohteistasi.