Sijoitamme projekteihin ja organisaatioihin, jotka parantavat oppimismahdollisuuksia

Olemme lahjoittaneet viiden viime vuoden aikana yli 160 miljoonaa dollaria koulutuksen maailmanlaajuisten erojen kaventamiseksi ja kannustaneet Googlen työntekijöitä tarjoamaan vapaaehtoista teknistä asiantuntija-apua. Tavoitteemme on auttaa useampia ihmisiä erityisesti vähäosaisissa yhteisöissä hyödyntämään tekniikkaa koulussa ja sen ulkopuolella.

Tavoitteena maailmanlaajuisesti tasapuolinen koulutus

Tekniikan avulla voidaan luoda monipuolisempia oppimisympäristöjä ja parantaa oppimistuloksia, mutta kaikki oppilaat eivät hyödy tästä kehityksestä yhtäläisesti.

Annamme Google.orgin kautta 50 miljoonan dollarin avustuksen organisaatioille, jotta ne voivat vastata tähän haasteeseen kolmella tavalla: hankkimalla oppilaille oikeat oppimateriaalit, tarjoamalla opettajille uusimmat taidot ja tekniikat ja mahdollistamalla oppimisen koulun ulkopuolella.

Lisätietoja on osoitteessa Google.org Katso video
Two educators discuss something in front of a Chromebook.

Vähäosaisten oppilaitosten ja yhteisöjen tukeminen

Digiloikan onnistuminen vaatii muutakin kuin laitteita ja yhteyksiä. Meidän on myös varmistettava, että opettajilla on taidot, työkalut ja koulutus, joita he tarvitsevat tekniikan tehokkaaseen käyttämiseen opetustilanteissa.

Siksi käynnistimme dynaamisen oppimisprojektin, uuden kokeilun, joka on osa jatkuvaa pyrkimystämme varmistaa, että tekniikkaa hyödynnetään kaikissa kouluissa. Aluksi annamme 7 miljoonan dollarin avustuksen Digital Promiselle, joka tukee kokopäiväisiä tekniikkavalmentajia 50:ssä pienituloisten oppilaiden yläkoulussa Yhdysvalloissa. Valmentajat auttavat opettajia parantamaan oppilaiden oppimistuloksia tekniikan avulla yhteisöissä.

Lisätietoja dynaamisesta oppimisprojektista

Muutamme matka-ajan oppimisajaksi

Koulutyö edellyttää yhä useammin internetyhteyttä, mutta miljoonilla oppilailla ei ole vieläkään yhteyttä kotona.

Laajennamme Rolling Study Halls ‑hanketta yhdessä yhdysvaltalaisten koulupiirien kanssa. Tarjoamme koulubusseihin Wi-Fi-yhteyden, laitteita ja tukea busseissa työskenteleville opettajille, jotta syrjäisten yhteisöjen oppilaat saavat entistä enemmän koulun ulkopuolista opetusta.

Lue lisää Rolling Study Halls ‑hankkeesta Katso video
Three students crowded around a mobile device.

Apuna opettamassa tulevaisuuden taitoja seuraavalle sukupolvelle

Yli 65 % oppilaista työskentelee tulevaisuudessa työpaikoilla, joita ei ole vielä edes olemassa¹, mutta suurin osa nuorista ei vielä kehitä ongelmanratkaisutaitoja tai digitaalisia perusvalmiuksia, joita he tarvitsevat varautuakseen tulevaan.

Annamme avustuksia järjestöille, luomme ohjelmia tietojenkäsittelykoulutukseen pääsyn parantamiseksi ja autamme opettamaan laskennallista ajattelua entistä useammille tytöille ja naisille sekä aliedustetuille oppilaille. Tavoitteemme on tarjota kaikille oppilaille joustavat taidot, joita he tarvitsevat tulevaisuuden suurimpiin haasteisiin vastaamiseksi.

Lisätietoja tietojenkäsittelyn tuesta

Kiitos tilauksesta!

Kerro meille enemmän kiinnostuksen kohteistasi.